Xeelo

Xeelo je inovatívny pracovný nástroj, softvérová platforma ktorá exponenciálne zvýši váš pracovný výkon. Či už potrebujete vylepšiť existujúcu ERP, lepšie integrovať rôznorodé systémy, kontrolovať kmeňové dáta, alebo potrebujete jednoduchý a samostatný nástroj na riadenie pracovných postupov,  prenos dokumentov, pre lepšiu efektivitu vašich zamestnancov, Xeelo je ten správny nástroj.Vintegruje sa do vašich kľúčových systémov a pomáha vám stavať na vašich existujúcich investíciách do IT a nástrojov bez toho, aby ste museli nahradiť aplikácie, ktoré fungujú. Do vašej firmy vloží nový element užívateľsky prívetivej automatizácie a poskytne kontrolné centrum hlavný „Dashboard “na sledovanie firemnej výkonnosti a efektivity. Umožňuje vám zamerať sa viac na vašu firmu.

Forma je plne konfigurovateľná a interaktívna. Bežné aplikácie zvyčajne majú veľa polí, ktorým používatelia nerozumejú, a tie, ktoré by potrebovali, je niekedy pomerne ťažké pridať, alebo vytvoriť. Nie v Xeelo. Tu môžete nastaviť všetko pomocou „drag & drop“, stačí vybrať jeden z 18 prvkov a umiestniť ho tam, kde chcete. Xeelo vám umožňuje nastaviť rôzne podmienky a nastaviť, ako sa má každý element správať. Navyše má ľahko konfigurovateľné pracovné postupy, bez ohľadu na ich zložitosť. Dokáže ich spracovať s množstvom podmienok a výnimiek. Môžete začať jednoduchým pracovným postupom a postupne pridávať nové a nové kroky, až vtedy keď ich potrebujete, nie je potrebné vytvoriť celý proces na začiatku. Pracovné postupy môžu podľa zamerania firmy fungovať na základe rôznych podmienok. Môžete nastaviť akcie, podmienky, exporty, výpočty, správy, upozornenia, alebo špeciálne akcie, ktoré vám umožnia nakonfigurovať aj veľmi zložité pracovné postupy bez nutnosti kódovania.

Xeelo funkcie pre vašu spoločnosť

Spoločnosti a druhy

 • Viacero spoločností
 • Typy objektov

Objekty

 • Objekty
 • Referencie
 • Vyhľadávanie
 • kalendár
 • Sub-grid
 • Autonumbers
 • Periodicita
 • Preklad štítkov

Pracovné postupy

 • Pracovné postupy
 • Status
 • Úlohy

Výstupy

 • Oznámenia
 • Správy
 • Denník auditu
 • Aktivita používateľov
 • Kópie a tlačivá
 • Audítorská správa
 • Log
 • Klasifikácia údajov

Export a import

 • Export
 • Servis
 • Import

Úložiská dopytu

 • Úložisko dopytu
 • Úložisko dopytu log

Nastavenie

 • Nastavenie aplikácie
 • Nastavenie úložiska
 • Práca a plánovače
 • Premenné
 • Licencie

Správa užívateľov

 • Užívatelia
 • Odhlásení užívatelia
 • Konfigurácia LDAP
 • Delegácia užívateľov
 • Org tabuľky
 • Mobilné

Nastavenie aplikácie

 • Prenos databázy
 • Prenos súborov

GDPR

Xeelo GDPR pokrýva 40 z 45 relevantných GDPR článkov. Poskytuje organizáciám všetky dôkazy o GDPR aktivitách, ktoré musia k spĺňať od 25. mája 2018.

Aké oblasti môžete pokryť a dodržiavať s Xeelo GDPR

 • Register spracovania  – Môžete mapovať všetky procesné aktivity a identifikovať procesy údajov, ovládače, dátové subjekty atď. …
 • Audit  – Správa interných a externých auditov pre GDPR. Poskytovanie reportov …
 • Posúdenie dopadu rizík  – Spoločnosť Xeelo GDPR vám poskytuje podporu pri prehodnocovaní rizík. Riziká možno ďalej manažovať v rámci manažmentu rizík.
 • Externé požiadavky  – Kontrola všetkých vašich externých požiadaviek vám zaručí ich transparentnosť Stav každej žiadosti je možné skontrolovať v reálnom čase, alebo automaticky.
 • Dotazníky  – Služba Xeelo GDPR je pripravená distribuovať formuláre s vašimi otázkami, zatiaľ čo ich stav je stále sledovaný a odpovede sa ukladajú na jednom mieste pre budúce hodnotenie.
 • Incidenty  – Xeelo GDPR vám pomáha s riadením incidentov a ukladá kompletný dôkaz o tom, čo sa stalo, kto rozhodol a aké opatrenia boli prijaté na vyriešenie incidentu.
 • Žiadosti o zmenu  – Poskytnutie úplných dôkazov o vašich žiadostiach a prijatých rozhodnutiach.
 • Tréningy  – Dôkazy o tom, kto bol pozvaný na školenie a zúčastnil sa ho, aby ste mohli zdokumentovať, že ste urobili všetko preto, aby ste sa vyhli zneužitiu osobných údajov.
 • Postupy  – Namiesto odosielania postupov a smerníc prostredníctvom e-mailu ,ich zdieľať prostredníctvom Xeelo GDPR a mať úplný dôkaz o informovaní zamestnancov.