SW platforma DEX

pre riešenia v oblasti 

rozšírenej / mixovanej reality

SW platforma DEX pozostáva z predpripravených modulov, procesov, knižníc a šablón, ktoré umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie vyvinutie SW riešenia v rozšírenej / mixovanej realite na mieru pre klienta. Platforma je orientovaná na import, konverziu, zdieľanie a prácu s 3D modelmi s ohľadom na firemné procesy, digitálne porozumenie a rozpoznanie fyzického priestoru.

Umožňuje efektívne napojenie na iné intranetové SW riešenia ako sú napr. MS Office 365, CRM, PDM, MDM alebo iné riešenia tretej strany. Môže byť prevádzkovaná ako Cloud riešenie alebo ako on-premise riešenie aj bez potreby prístupu do prostredia internetu.

Kľúčové funkcionality

Administračná časť

 • Manažment pripojených zariadení
 • Manažment používateľov, rolí a práv
 • Integrácie na MS Office 365 a e-commerce riešenia
 • Manažment a kategorizácia 3D modelov
 • Optimalizácia komplexnosti modelu pomocou prvkov umelej inteligencie
 • Manažment pravidiel konfigurovania 3D modelov
 • Editor 3D modelov a anotácií
 • Manažment zdieľania scén a 3D modelov
 • Manažment IoT dát digitálnej dvojičky
 • Manažment procesov a notifikácií
 • Manažment 3D návodov

Klientska časť

 • Rozpoznávanie priestoru a ukladanie rozpracovanej relácie voči priestoru
 • Pokročilá manipulácia s 3D modelom v reálnom priestore s využitím prvkov umelej inteligencie na rozpoznávanie priestoru
 • Zdieľanie obrazu, zvuku a priestoru
 • Aplikovanie 3D návodov na reálny priestor
 • Komplexné konfigurovanie 3D modelov podľa zadaných pravidiel
 • Inteligentná kontrola používania batérie koncového zariadenia
 • Prehrávanie  simulácií voči reálnemu priestoru
 • Zobrazovanie IoT dát nad reálnymi objektami
 • Konfigurátor 3D modelov pri predaji cez e-shop
 • Automatizované reakcie na  obmedzenia priestoru
 • Použitie virtuálnych procesov voči 3D modelom a priestorom

Máte záujem o koncové riešenie s použitím SW platformy DEX

alebo partnerskú spoluprácu?  Kontaktujte nás … 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

[recaptcha]