Zaujalo nás

Projekt XarBuild- Budúcnosť plánovania a navrhovania budov ?

Dávny sen architektov a stavbárov sa stáva realitou.

Aplikácia XARbuild premení vaše predstavy na skutočnosť. S holografickými okuliarmi môžete začať stavať na zelenej lúke, od prízemia až po najvyššie poschodie. Projekcia neobmedzeného množstva architektonických prvkov umožní ich dokonalé umiestnenie v reálnom priestore. Technológia podporuje vytváranie projektov stavieb od samého začiatku, či už sú to objekty hál, ich vnútorné časti ako steny, dvere, okná, priečky, sanita, vzduchotechnika, ale tiež optimalizuje proces realizácie menších projektov, napríklad dostavby či prestavby súčasných objektov, skladov a pod.

Zobraziť celý článok

S nasadenými holografickými okuliarmi sa budete môcť poprechádzať po svojich budúcich pracovných priestoroch a hodnotiť ich z hľadiska vhodnosti pre plánované pracovné úkony. Môžete upozorniť projektantov na možné riziká, vďaka čomu vznikne množstvo úprav, ktoré architekti zahrnú do finálnej podoby projektu. Výsledkom bude perfektne navrhnutý objekt bez nutnosti dodatočných a drahých úprav, ktoré by si vyžiadala každodenná prax. Projektanti veľmi dobre vedia, že čím viac premenných zohľadnia v počiatočných štádiách projektu, tým bude stavba kvalitnejšia a lacnejšia. Všetky zmeny, ktoré sa udejú v priebehu realizácie, sú nákladné, odďaľujú termín dokončenia. Ak si ale celú budovu môžete „pozrieť“ v reálnom prostredí, v skutočných rozmeroch, ak hologramom zobrazované prvky „ctia“ zákony fyziky, ako je to v prípade aplikácie XARbuild, do značnej miery sa eliminujú všetky možné aj nemožné riziká, komplikujúce život stavbárom a hlavne neskorším užívateľom stavby.

Ako naprojektovať výrobnú halu tak, aby všetko v nej do posledného detailu fungovalo ako má? Každý typ výroby kladie špecifické nároky na strojové vybavenie, mobilitu, zásobovanie, veľkosti priestorov, osvetlenie, sanitu, vzduchotechniku, manipulačné priestory, sklady… a investorovým imperatívom je neplytvať ani centimetrom, ani centom naviac! Jednoduchá pomoc – vytvoriť komplexný projekt pomocou využitia technológie rozšírenej reality (AR). Obrovská výhoda aplikácií ako XARbuild spočíva v možnosti jednoducho zapojiť do projekčných prác špecialistov a budúceho užívateľa.

Sryť článok

Podporujeme projekt spoločnosti CBRE Office Roka

Tak ako aj minulý ročník, aj tento sme sa rozhodli stať sa jedným s partnerov súťaže Office roka.

Office roka je projekt spoločnosti CBRE, ktorý má za cieľ ukázať a ďalej formou poroty vyhodnotiť najinšpiratívnejšie pracovné prostredie s pomedzi firiem zo Slovenska, ktoré sa so tejto súťaže zapojili. Formou tejto súťaže chce predstaviť filozofiu, hodnoty a nové trendy vo firmách a spoločnostiach, ktoré sa snažia o vytváranie inšpiratívneho, kreatívneho a zdravého pracovného prostredia.

Zobraziť celý článok

Na to, že sa teší veľkému záujmu spoločnosti poukazuje aj fakt, že sa jedná už o tretí ročník tejto prestížnej súťaže. Dôvod je jasný. Kvalita pracovného prostredia je jedným z veľmi dôležitých faktorov, pri výbere budúceho zamestnávateľa. Nachádzame sa v časoch, keď firmy bojujú o talenty a inšpiratívne, zdravé a kreatívne pracovné prostredie sa stáva pre uchádzačov o zamestnanie lákavou možnosťou.

Viac o Office Roka 2018 nájdete na stránke: https://www.officeroka.sk/sk/

Sryť článok

Možnosti využitia rozšírenej reality ako učebného nástroja

Ako zlepší rozšírená realita (AR) proces výcviku? Vznikajúcim trendom, ktorý vychádza z AR, je to, že robí pracovníkov produktívnejšími.

Ľudia sa každodenne zaoberajú obrovským množstvom údajov. Všetci si vieme predstaviť, ako sa nám zložky na stole pomaly začínajú premieňať na mrakodrap. Predstavte si však, že sa s tým dá niečo urobiť jediným pohnutím prstu.

Zobraziť celý článok

Prínosy spojené s AR sú nekonečné a rozširujú sa do každého odvetvia. AR sa ukazuje ako dôležité a podstatné, pokiaľ ide o školenie pracovníkov, najmä v rámci určitých priemyselných odvetví.

Napríklad, mladý študent alebo chirurg by sa mohol naučiť, ako vykonávať operáciu s otvoreným srdcom. Nemôžete praktizovať na ľuďoch v reálnom živote a praktizovať na figurínach jednoducho neopisuje scenár skutočného života. Pri používaní niečoho vo fyzickom zmysle vždy existujú určité obmedzenia. Na druhej strane, pomocou AR je možné nastaviť príklady z reálneho života pomocou technológie.

Rozšírená realita má veľký potenciál. Preukázateľne je to najlepší výcvikový nástroj.
Pre akékoľvek podnikanie je jedným z ich hlavných cieľov ušetriť čo najviac peňazí. Výdavky na školenia môžu veľmi často prekročiť počiatočné odhady, a to je jedna oblasť, v ktorej pomôže rozšírená realita. Urýchli celý pracovný proces a zníži všetku namáhavú prácu.

Presuňte sa krok pred konkurenciu: schopnosť vyškoliť pracovnú silu rýchlejšie je samo o sebe veľkou výhodou. Rýchlejšia odborná príprava bude mať za následok zlepšenie práce zamestnancov. Vaši pracovníci sa rýchlo učia, to vedie k efektívnejšiemu, kvalifikovanému a produktívnejšiemu tímu.

Sryť článok

Možnosti využitia rozšírenej reality v pracovnom prostredí kancelárií

Rozšírená realita (AR) v kancelárii. Predstavte si, že technológia, akou je AR, môže úplne reštrukturalizovať vaše pracovné prostredie. V budúcnosti bude pre spoluprácu užitočná. Aj keď je veľa technológií v počiatočných štádiách, očakáva sa, že v blízkej budúcnosti budú sprístupnené širšej verejnosti.

Stále viac a viac spoločností sa spolieha na kreatívnu kapacitu rozptýlenej pracovnej sily. Nové virtuálne nástroje ich v tom posilnia.

Zobraziť celý článok

Talent sa nachádza všade. Veľký korporačný kampus sa pomaly no iste stáva minulosťou. AR dokáže z každého miesta spraviť pracovné. Toto otvára nové možnosti pre spoluprácu a transformuje spôsob, akým pracujeme. Najväčšia výzva rozptýlenej pracovnej sily je hľadanie spôsobu nahradenia práce v prostredí tvárou v tvár. Toto je jeden z dôvodov prečo aj spoločnosti ako napríklad Apple stále chcú a potrebujú veľké centrály.

S AR si môžete navodiť pocit že sedíte hneď vedľa svojho kolegu, aj keď vás delí celý kontinent. Navyše, vo virtuálnom prostredí spôsoby, akými môžete spolupracovať, idú nad rámec toho, čo je možné v kancelárii, a sú obmedzené len našou predstavou.

Kancelárske priestory sa vyvíjajú. Toľko, že za 20 rokov môže byť kancelária virtuálneho, a nie fyzického charakteru. Nová technológia umožňuje ľuďom na rôznych miestach komunikovať medzi sebou a zároveň zdieľať dáta. A nezastaví tam. Nástroje na preklad v reálnom čase, 5g internet a rozšírené kancelárske priestory umožnia pracovníkom flexibilitu práce z domu.

Ak ide o ľudí, ktorí pracujú ďaleko od domova – poskytujú sa kancelárske portály, kde ľudia môžu vstúpiť a odísť podľa vlastného uváženia. Fyzicky môžete byť v kancelárii posledný, ale prakticky tu môže byť niekto s Vami.

Sryť článok

Rozšírená realita vs. virtuálna realita

Sme svedkami pribúdania rôznych nových technológií, ktoré viac či menej pretvárajú náš svet do virtuálnej podoby. Síce sa odlišujú názvom, no technologicky sa zásadne od seba veľmi neodlišujú. Sú to dve základné technológie zmiešanej a virtuálnej reality. Priblížime vám trochu čím sa od seba odlišujú. Zmiešaná realita v skratke AR a virtuálna realita v skratke VR.

Zobraziť celý článok

Ich hlavným rozdielom je úroveň ponorenia sa do virtuálneho prostredia.

AR zobrazuje virtuálne prvky v obraze reálneho sveta. Spája digitálny a a fyzický svet pridaním vrstvy informácií akými sú napr. text, obrázky a 3D objekty. S AR možno pracovať pomocou zariadení s displejom ponúkajúcim sprostredkované video, alebo priamy pohľad do reálneho sveta, s pomocou inteligentného telefónu, tabletu, alebo pomocou headsetu ako napríklad Hololens.

VR sa na druhú stranu snaží o čo najkomplexnejšie virtuálne prostredie. Keďže je potrebné vnímať kompletnú umelú informáciu a byť čo najviac oddelený od reality, VR je prakticky nepoužiteľná bez použitia headsetu. Obraz máte z displeja okuliarov a zvuk zo slúchadiel.

Virtuálna realita sa viac presadzuje v sfére zábavy a rozšírená realita na poli užitočnosti. V súčasnosti je možné pre vytváranie rozšírenej reality využiť viacero softvérov. Nachádza si uplatnenie v rôznych oblastiach priemyselnej praxe ako napríklad v údržbe, v skladoch, pri projektových riešeniach, marketingu a v montáži. Primárnymi užívateľmi AR budú čoskoro podniky a firmy. Má obrovský potenciál zbierania a zdieľania taktických informácií.

Otázka je, ktorá technológia, virtuálna alebo rozšírená, ponúka lepšiu skúsenosť. Kvôli rozdielu medzi zariadeniami, je toto zlá otázka. Lepšie by bolo spýtať sa akú skúsenosť práve hľadáte. Jednu, ktorá vás plne uzavrie do virtuálneho sveta, alebo druhú v ktorej dokážete spojiť obidva svety dokopy.

Virtuálna realita:

  • Užívateľská skúsenosť– uzavreté prostredie, užívateľ je plne vnorený do obrazu
  • Prostredie– Virtuálne
  • Interakcia– Virtuálna interakcia

Rozšírená realita:

  • Užívateľská skúsenosť– otvorené prostredie, užívateľ vidí reálne objekty s virtuálnymi hologramami
  • Prostredie– Rozšírená realita
  • Interakcia– Spolupráca a zdieľanie skúseností

Sryť článok