KOHO HĽADÁME ?

Ak Vás nadchýna práca s IT technológiami rovnako ako nás, máte minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore informačných technológií, ovládate anglický jazyk minimálne tak, aby ste si naštudovali technickú dokumentáciu k zadaniu projektu, máte proaktívny prístup k práci a záleží Vám na kvalite, ste zodpovedný a samostatný,  komunikujete úprimne a transparentne, ste dostatočne sebavedomý a sebareflexný, hľadáme práve Vás! 

PROGRAMÁTOR APLIKÁCIÍ ROZŠÍRENEJ REALITY

     Popis práce:

 • vývoj aplikácií rozšírenej reality v Unity pre mobil/tablet a rôzne typy okuliarov (Hololens a iné) na platformách Android, iOS a Windows Holographic,
 • spolupráca na analýze, špecifikácii požiadaviek a návrhu softvéru, 3D modelov a GUI,
 • optimalizácia a refactoring zdrojového kódu,
 • používanie agilných metodológií pri vývoji.

     Osobnostné predpoklady:

 • algoritmické a analytické myslenie,
 • skúsenosti s analýzou a návrhom softvéru výhodou,
 • znalosť objektovo-orientovaného programovania,
 • znalosť C# a Unity na pokročilej úrovni,
 • skúsenosť s vývojom DirectX alebo Vuforia výhodou.

PROCESNÝ IT DEVELOPER

     Popis práce:

 • analýza a návrh procesov,
 • identifikácia dát, objektov a účastníkov vystupujúcich v procesoch,
 • vytváranie procesnej dokumentácie na základe požiadaviek,
 • softvérová realizácia procesov pomocou nastavovania webovej aplikácie na základe dokumentácie.

     Osobnostné predpoklady:

 • algoritmické a analytické myslenie,
 • znalosť objektovo-orientovaného programovania alebo SQL jazyka výhodou,
 • skúsenosti s analýzou a návrhom softvéru výhodou.

FULL STACK PROGRAMÁTOR

     Popis práce:

 • vývoj a úpravy rôznych projektov v .NET/C#, ASP.NET (MVC),
 • práca s databázou MS SQL,
 • spolupráca na analýze, špecifikácii požiadaviek a návrhu softvéru,
 • spoluúčasť na implementácii backendovej aj frontedovej časti v závislosti od projektu,
 • optimalizácia a refactoring zdrojového kódu,
 • používanie agilných metodológií pri vývoji.

     Osobnostné predpoklady:

 • algoritmické a analytické myslenie,
 • skúsenosti s backend technológiami .NET/C# ASP.NET, ASP.NET MVC, WEB API, WCF, MS SQL,
 • skúsenosti s frontend technológiami HTML, CSS, Javascript, jQuery,
 • výhodou je znalosť JS frameworkov Angular 2, React JS, Knockout alebo Node.js,
 • znalosť objektovo-orientovaného programovania,
 • skúsenosti s analýzou a návrhom softvéru výhodou.

FRONT-END PROGRAMÁTOR

     Popis práce:

 • vývoj a úprava rôznych projektov v Angular ver. 2,
 • práca s grafickým používateľským rozhraním na úrovni JS, HTML a CSS,
 • porozumenie a čítanie webového API vo formátoch XML a JSON,
 • spolupráca na analýze, špecifikácii požiadaviek a návrhu softvéru,
 • optimalizácia a refactoring zdrojového kódu,
 • používanie agilných metodológií pri vývoji.

     Osobnostné predpoklady:

 • algoritmické a analytické myslenie,
 • skúsenosti s analýzou a návrhom softvéru výhodou,
 • znalosť objektovo-orientovaného programovania,
 • praktická skúsenosť s JS frameworkom Angular 2,
 • veľmi dobrá znalosť XML a jSON,
 • skúsenosti s HTML, CSS, Javascript, jQuery,
 • výhodou je znalosť React JS, Knockout alebo Node.js.

ČO PONÚKAME ?

Ponúkame prácu na inovatívnych projektoch, individuálny prístup v nastavení pracovného pomeru (TPP, živnosť, s.r.o. …), v nastavení pracovných benefitov a pracovného času, odborné a osobnostné vzdelávanie, kariérny rast, motivačné hodnotenie, bonusy za kvalitnú prácu a prístup. 

KONTAKTUJTE NÁS

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

[recaptcha]