Inovatívne riešenia pre priemysel a komerčný sektor

Zameriavame sa na vývoj komplexných riešení s využitím technológií rozšírenej reality. Rozšírená realita ponúka v praxi výhody, ktoré vychádzajú z kombinácie reálneho obrazu a virtuálnych 3D objektov.

Jedinečnosť riešení softvérovej platformy XARatec spočíva v jednoduchej a rýchlej systémovej integrácii s projekčnou nadstavbou a dátami všetkých typov bežne používaných 3D projekčných systémov (napr. ĄutoCAD, Solid Works a pod.). Princíp riešení je zameraný na integráciu dátových zdrojov, jednoduchú a rýchlu výmenu dát s informačnými systémami s pomocou využitia procesného modelu a cloudového úložiska.

Aplikácie vyvíjame pre rôzne typy holografických okuliarov, tablety a smartfóny.

Produkty

XARfix – efektívna aplikácia pre opravu a údržbu. S využitím holografických okuliarov je možné jednoducho usmerniť servisného technika, vykonávajúceho údržbu. Špecialista je prepojený s technikom výrobnej linky, ktorého dokáže kontrolovať aj v prípade náročnejšej opravy.

XARview – Aplikácia pre holografické okuliare. Je určená predovšetkým na využitie v priemysle, obchode a službách. Umožňuje rýchlo a efektívne projektovať výrobné linky. Vďaka komplexnému zobrazeniu tak možno vopred vylúčiť všetky kritické faktory plánovaného výrobného procesu.