INOVATÍVNE RIEŠENIA

Veríme, že neustále zlepšovanie, optimalizácia a zefektívňovanie našej práce, hľadanie a využitie nových postupov a technológií povedie k rastu, rozvoju a stabilite nielen nás ale aj našich klientov.

OSVEDČENÉ POSTUPY

Používame overené technológie a osvedčené postupy s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a efektivitu. Našou prioritou je dodávať zmysluplné riešenia s dlhou životnosťou a kvalitnou prevádzkovou podporou. 

AGILNÝ VÝVOJ A IMPLEMENTÁCIA

Pri vývoji a implementácii riešení využívame agilné metódy riadenia, ktoré poskytujú neustály komplexný prehľad a dynamický prístup. Zameriavame sa na pridanú hodnotu a nielen na vopred určený plán, ktorý sa môže zmeniť.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Sme tím dynamických a inovatívnych profesionálov v oblasti informačných technológií. Naši architekti, konzultanti, projektoví manažéri a vývojari majú dlhoročné skúsennosti s náročnými projektami, z ktorých získali skúsenosť ako zvládať náročné požiadavky klientov na kvalitu a komplexnosť. Zároveň dokážu vhodne tvarovať finančnú náročnosť a očakávanú návratnosť dodávaných riešení. Našim cieľom je dodávať kvalitné, zmysluplné a efektívne riešenia.

V technologickej oblasti spolupracujeme s overenými partnermi a profesionálmi, ktorí spĺňajú náročné požiadavky na kvalitu dodávaných riešení a plnenie požiadaviek našich klientov.

„Vždy existuje priestor na zlepšenie. Na dosiahnutie úspešnosti a stability je potrebné napredovať a prinášať kvalitné, zmysluplné a pozitívne riešenia.“

Dušan Okleštek 

Výkonný riaditeľ

„Základným pilierom úspešného firemného prostredia je efektívna tímová spolupráca a prvým krokom k jej dosiahnutiu je otvorený a prehľadný prístup k informáciám.“

Ing. Róbert Kocian

Technický riaditeľ

RIEŠENIA A SLUŽBY

ROZŠÍRENÁ REALITA

Navrhujeme a vytvárame multiplatformové aplikácie rozšírenej reality. Zobrazenie virtuálnych 3D objektov v reálnom pracovnom prostredí prináša veľa inovatívnych možností, ktoré výrazne zefektívňujú procesy v mnohých oblastiach podnikania. Zobrazenie 3D objektov prebieha pomocou zariadení ako je napr. mobilný telefón, tablet alebo priamo okuliare pre rozšírenú realitu (napr. Microsoft Hololens). Na trvorbu virtuálnych riešení využívame platformu XARatec.

Viac informácií

RIADENIE FIREMNÝCH PROCESOV
SPRÁVA KMEŇOVÝCH DÁT

Ak potrebujete zefektívniť existujúce informačné systémy alebo vzájomne integrovať viacero systémov a spravovať kmeňové dáta. Prípadne potrebujete jednoduchý samostatný nástroj na riadenie firemných procesov a dokumentov tak aby Vaša firma bola efektívnejšia, SW platforma XEELO je ideálne riešenie ako to dosiahnuť.

Viac informácií

WEBOVÉ A MOBILNÉ APLIKÁCIE

Vývoj webových a mobilných aplikácií prispôsobujeme špecifikám konkrétnych oblastí podnikania a vytvárame riešenia na mieru, ktoré sa plne prispôsobujú potrebám našich klientov. Či už ide o jednoduché aplikácie, ktoré zefektívňujú služby alebo komplexné databázové riešenia integrované do informačných systémov.

APLIKÁCIE OVLÁDANÉ HLASOM A FORMOU CHATU (CHATBOT)

Navrhujeme a vytvárame aplikácie, ktoré je možné ovládať cez rôzne typy chat programov ako Facebook messenger, Skype, Slack a ďalšie. Fungujú ale aj samostatne, ako napr. webová aplikácia na mieru pre klienta. Tieto aplikácie je možné používať s pomocou hlasových povelov aj spolu so zariadeniami Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod a je možné ich napojiť na rôznych digitálnych asistentov ako sú napr. Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa.

KĽÚČOVÉ OBLASTI

KONTAKT

Súhlasím so spracovaním osobných údajov