AGILNÝ VÝVOJ A IMPLEMENTÁCIA

Pri vývoji a implementácii našich riešení využívame agilné metódy riadenia, ktoré poskytujú neustály komplexný prehľad a dynamický prístup. Našim cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu priebežnú kontrolu nad jednotlivými funkcionalitami počas celého procesu vývoja a následnej implementácie. Zameriavame sa na dodávanú pridanú hodnotu a nielen na vopred určený plán, ktorý sa v priebehu projektu môže zmeniť.

OSVEDČENÉ POSTUPY

Dlhoročné skúsennosti nášho analytického, vývojového a implementačného tímu predstavujú najvyššu pridanú hodnotou, ktorú vkladáme do každého projektu a dodávaného riešenia. Používame overené technológie a osvedčené postupy s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a efektivitu. Našou prioritou je dodávať zmysluplné riešenia s dlhou životnosťou a kvalitnou prevádzkovou podporou. 

INOVATÍVNE RIEŠENIA

Neustále napredovanie, zvyšovanie kvality dodávaných riešení a projektov nám otvára dvere k novým technológiám, efektívnejším metodikám vývoja a projektového riadenia. Veríme, že neustále zlepšovanie, optimalizácia a zefektívňovanie našej práce, hľadanie a využitie nových postupov a technológií povedie k rastu, rozvoju a stabilite nielen nás ale aj našich klientov.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Sme tím dynamických a inovatívnych profesionálov v oblasti informačných technológií a riešení optimalizácie energetickej náročnosti. Naši architekti, konzultanti, projektoví manažéri a vývojari majú dlhoročné skúsennosti s náročnými projektami, z ktorých získali skúsenosť ako zvládať náročné požiadavky klientov na kvalitu a komplexnosť . Zároveň dokážu vhodne tvarovať finančnú náročnosť a očakávanú návratnosť dodávaných riešení. Našim cieľom je dodávať kvalitné, zmysluplné a efektívne riešenia.

V technologickej oblasti spolupracujeme s overenými partnermi a profesionálmi, ktorí spĺňajú náročné požiadavky na kvalitu dodávaných riešení a plnenie požiadaviek našich klientov.

„Vždy existuje priestor na zlepšenie. Na dosiahnutie úspešnosti a stability je potrebné napredovať a prinášať kvalitné, zmysluplné a pozitívne riešenia.“

Dušan Okleštek 

Chief Executive Officer (CEO)

„Základným pilierom úspešného firemného prostredia je efektívna tímová spolupráca a prvým krokom k jej dosiahnutiu je otvorený a prehľadný prístup k informáciám.“

Ing. Róbert Kocian

Chief Technology Officer (CTO)

RIEŠENIA

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

WEBOVÉ APLIKÁCIE

MOBILNÉ APLIKÁCIE

OPTIMALIZÁCIA A RIADENIE FIREMNÝCH PROCESOV

ROZŠÍRENÁ REALITA

MERANIE, MONITORING SPOTRIEB A ENERGETICKÝCH SLUŽIEB, RIADENIE TECHNOLÓGIÍ

KONTAKT