INOVATÍVNE RIEŠENIA

Veríme, že neustále zlepšovanie, optimalizácia a zefektívňovanie našej práce, hľadanie a využitie nových postupov a technológií povedie k rastu, rozvoju a stabilite nielen nás ale aj našich klientov.

OSVEDČENÉ POSTUPY

Používame overené technológie a osvedčené postupy s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a efektivitu. Našou prioritou je dodávať zmysluplné riešenia s dlhou životnosťou a kvalitnou prevádzkovou podporou. 

AGILNÝ VÝVOJ A IMPLEMENTÁCIA

Pri vývoji a implementácii riešení využívame agilné metódy riadenia, ktoré poskytujú neustály komplexný prehľad a dynamický prístup. Zameriavame sa na pridanú hodnotu a nielen na vopred určený plán, ktorý sa môže zmeniť.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Sme tím dynamických a inovatívnych profesionálov v oblasti informačných technológií. Naši architekti, konzultanti, projektoví manažéri a vývojari majú dlhoročné skúsennosti s náročnými projektami, z ktorých získali skúsenosť ako zvládať náročné požiadavky klientov na kvalitu a komplexnosť. Zároveň dokážu vhodne tvarovať finančnú náročnosť a očakávanú návratnosť dodávaných riešení. Našim cieľom je dodávať kvalitné, zmysluplné a efektívne riešenia.

V technologickej oblasti spolupracujeme s overenými partnermi a profesionálmi, ktorí spĺňajú náročné požiadavky na kvalitu dodávaných riešení a plnenie požiadaviek našich klientov.

„Vždy existuje priestor na zlepšenie. Na dosiahnutie úspešnosti a stability je potrebné napredovať a prinášať kvalitné, zmysluplné a pozitívne riešenia.“

Dušan Okleštek 

Výkonný riaditeľ

„Základným pilierom úspešného firemného prostredia je efektívna tímová spolupráca a prvým krokom k jej dosiahnutiu je otvorený a prehľadný prístup k informáciám.“

Ing. Róbert Kocian

Technický riaditeľ

RIEŠENIA A SLUŽBY

RIADENIE FIREMNÝCH PROCESOV

SPRÁVA KMEŇOVÝCH DÁT

Ak potrebujete zefektívniť existujúce informačné systémy alebo vzájomne integrovať viacero systémov a spravovať kmeňové dáta. Prípadne potrebujete jednoduchý samostatný nástroj na riadenie firemných procesov a dokumentov tak aby Vaša firma bola efektívnejšia, SW platforma XEELO je ideálne riešenie ako to dosiahnuť.

WEBOVÉ A MOBILNÉ APLIKÁCIE

Vývoj webových a mobilných aplikácií prispôsobujeme špecifikám konkrétnych oblastí podnikania a vytvárame riešenia na mieru, ktoré sa plne prispôsobujú potrebám našich klientov. Či už ide o jednoduché aplikácie, ktoré zefektívňujú služby alebo komplexné databázové riešenia integrované do informačných systémov.

APLIKÁCIE OVLÁDANÉ HLASOM A FORMOU CHATU (CHATBOT)

Navrhujeme a vytvárame aplikácie, ktoré je možné ovládať cez rôzne typy chat programov ako Facebook messenger, Skype, Slack a ďalšie. Fungujú ale aj samostatne, ako napr. webová aplikácia na mieru pre klienta. Tieto aplikácie je možné používať s pomocou hlasových povelov aj spolu so zariadeniami Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod a je možné ich napojiť na rôznych digitálnych asistentov ako sú napr. Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa.

ROZŠÍRENÁ REALITA

Navrhujeme a vytvárame multiplatformové aplikácie rozšírenej reality. Zobrazenie virtuálnych 3D objektov v reálnom pracovnom prostredí prináša veľa inovatívnych možností, ktoré výrazne zefektívňujú procesy v mnohých  oblastiach podnikania. Zobrazenie 3D objektov prebieha pomocou zariadení ako je napr. mobilný telefón, tablet alebo priamo okuliare pre rozšírenú realitu (napr. Microsoft Hololens).

KĽÚČOVÉ OBLASTI

KONTAKT